Draft bidbook Utrecht2018. Na 80 pagina’s doorgeworsteld te hebben, is voor mij de crux van de inhoud samen te vatten als:

…culture is not like some overprized bottle of champagne but like oxygen…

Uitgesproken door Bas Heijne, Eurocities Culture Forum in Utrecht, april 2012.