_MG_3804_.jpg

Hier volgt een kort overzicht van mijn werkzame leven. Op LinkedIn vind je een vollediger overzicht.

Werkzaam leven

 • ik heb gewerkt als jr. consultant voor KPMG Management Consulting en als organisatie-adviseur voor innovatie en groei bij Van der Meer & van Tilburg [totaal 5,5 jaar werkervaring]
 • sinds 2003 ben ik zelfstandig ondernemer vanuit Yppah, eerst ‘natuurlijke partner voor jongerenmarkten’, tegenwoordig werk ik breder op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van co-creatie
 • van 2004 – 2018 was ik verbonden aan de Faculteit Industrial Design van de Technische Universiteit Eindhoven in verschillende rollen [lecturer/coach/theme champ/project coach] en via twee arbeidsrelaties [free-lancer/flex-contract]
 • sinds mei 2012 werk ik als expert ‘PhD candidate’. Ik ben gestart bij TU/e, Industrial Design, vakgroep Business Process Design. Ik onderzoek hoe we verantwoordelijkheid van ontwerpers kunnen overdenken. Dit doe ik door de filosofie van Gilbert Simondon toegankelijk te maken voor ontwerpmethodologie.
 • Van september 2012 – 2013 werkte ik als coach bij de opleiding Communication and Multimedia Design, Hogeschool Utrecht
 • Sinds september 2015 ben ik docent aan de Technische Universiteit Delft, faculteit Industrieel Ontwerpen, vakgroep Productinnovatie en Management (PIM), sectie Methodologie en Organisatie van Ontwerpen
 • In 2007/2008 ontwikkelde ik ‘community art’ initiatieven en experimenten in Utrecht onder de VER-MAAK

Working life

 • I worked as a jr. consultant for KPMG Management Consulting and as an organisational consultant for innovation and growth at Van der Meer & van Tilburg [total 5.5 years of work experience].
 • since 2003 I am an independent entrepreneur under the name Yppah, first ‘natural partner for youth markets’, nowadays I work more broadly in the field of research and development of co-creation.
 • from 2004 – 2018 I was associated with the Faculty of Industrial Design of the Eindhoven University of Technology in various roles [lecturer/coach/theme champ/project coach] and through two employment relationships [free-lancer/flex-contract].
 • I have been working as an external PhD candidate since May 2012. I started at TU/e, Industrial Design, department Business Process Design. I investigate how we can think about the responsibility of designers. I do this by making Gilbert Simondon’s philosophy accessible to design methodology.
 • From September 2012 – 2013 I worked as a coach at the Communication and Multimedia Design programme, Utrecht University of Applied Sciences.
 • Since September 2015 I am a lecturer at Delft University of Technology, Faculty of Industrial Design, Department of Product Innovation and Management (PIM), Department of Methodology and Organisation of Design.
 • In 2007/2008 I developed ‘community art’ initiatives and experiments in Utrecht under the VER-MAAK

Foto: Lilian van Rooij